Diensten

Therapie bij verlies

Verlies is er in verschillende vormen en maten en kan op elk moment in het leven plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan verlies door het overlijden van een naaste, door (echt)scheiding, door verlies van gezondheid van jezelf of van een naaste, ongewilde kinderloosheid of door verlies van je baan. Als je te maken krijgt met een verlies, kan het gebeuren dat je vastloopt in het ‘hoe nu verder?’ Je bent jezelf niet meer, je weet niet waar je met je gevoelens terecht kunt en bepaalde zekerheden vallen weg. Ieder ervaart zijn of haar verlies op zijn of haar eigen unieke manier, rouwen kent geen vaste vorm. De rouw om het verlies mag er zijn zoals jij die beleeft. Als verlies- en rouwtherapeut wil ik jou en je verlies de ruimte bieden om er te mogen zijn. Samen kunnen we ontdekken hoe we een bij jou passende manier vinden om met je verlies om te gaan en het mee te nemen in je verdere leven, op een manier die bij jou past. Ik bied verlies- en rouwtherapie voor kinderen, jongeren en volwassenen.