Diensten

Therapie bij verlies

Verlies is er in verschillende vormen en maten en kan op elk moment in het leven plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan verlies door het overlijden van een naaste, door (echt)scheiding, door verlies van gezondheid van jezelf of een naaste of door verlies van je baan. Als je te maken krijgt met een verlies, kan het gebeuren dat je vastloopt in het ‘hoe nu verder?’ Je bent jezelf niet meer, je weet niet waar je met je gevoelens terecht kunt en bepaalde zekerheden vallen weg. Ieder ervaart zijn of haar verlies op zijn of haar eigen unieke manier, rouwen kent geen vaste vorm. De rouw om het verlies mag er zijn zoals jij die beleeft. Als verlies- en rouwtherapeut wil ik jou en je verlies de ruimte bieden om er te mogen zijn. Samen kunnen we ontdekken hoe we een bij jou passende manier vinden om met je verlies om te gaan en het mee te nemen in je verdere leven, op een manier die bij jou past. Ik bied verlies- en rouwtherapie voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Consultatie en begeleiding verlies en rouw voor professionals (bijvoorbeeld scholen, kinderdagverblijven en gastouderbureaus)

Als beroepskracht kun je te maken krijgen met het overlijden van een naaste van een leerling, scheiding van ouders van leerlingen, ziekte van een leerling of van één van hun naasten of een ander soort verlies dat impact heeft. Ik kan zowel in teamverband als individueel advies en begeleiding bieden. De wijze waarop dit gebeurt gaat in overleg.

Training voor kinderen en hun ouders

Vanaf januari 2020 bied ik de individuele training !JES aan!JES is een preventieve training voor kinderen (8-12 jaar) van wie de ouders (recent) gescheiden zijn. De ouders zijn nauw betrokken bij de training. Het doel van de training is om kinderen te begeleiden tijdens de periode van de scheiding, zodat zij zich zo goed mogelijk kunnen blijven ontwikkelen, ondanks deze ingrijpende gebeurtenis. De ouders hebben hierin een belangrijke rol en wij besteden hier tijdens de sessies voor ouders aandacht aan. Voor meer informatie over het project en de training kunt u terecht bij JES!