Diensten

Therapie bij verlies

Verlies is er in verschillende vormen en maten en kan op elk moment in het leven plaatsvinden. Denk bijvoorbeeld aan verlies door het overlijden van een naaste, door (echt)scheiding, door verlies van gezondheid van jezelf of van een naaste, ongewilde kinderloosheid of door verlies van je baan. Als je te maken krijgt met een verlies, kan het gebeuren dat je vastloopt in het ‘hoe nu verder?’ Je bent jezelf niet meer, je weet niet waar je met je gevoelens terecht kunt en bepaalde zekerheden vallen weg. Ieder ervaart zijn of haar verlies op zijn of haar eigen unieke manier, rouwen kent geen vaste vorm. De rouw om het verlies mag er zijn zoals jij die beleeft. Als verlies- en rouwtherapeut wil ik jou en je verlies de ruimte bieden om er te mogen zijn. Samen kunnen we ontdekken hoe we een bij jou passende manier vinden om met je verlies om te gaan en het mee te nemen in je verdere leven, op een manier die bij jou past. Ik bied verlies- en rouwtherapie voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Consultatie en begeleiding verlies en rouw voor professionals (bijvoorbeeld scholen, kinderdagverblijven en gastouderbureaus)

Als beroepskracht kun je te maken krijgen met het overlijden van een naaste van een leerling, scheiding van ouders van leerlingen, ziekte van een leerling of van één van hun naasten of een ander soort verlies dat impact heeft. Ik kan zowel in teamverband als individueel advies en begeleiding bieden. De wijze waarop dit gebeurt gaat in overleg.

Lotgenotencontact voor jongeren

Elke verlieservaring is bijzonder en wordt door een ieder op een eigen en unieke wijze beleefd. Jongeren rouwen ook op een eigen manier. In deze periode van het leven willen jongeren juist niet opvallen en anders zijn door hun ervaringen dan anderen. De rouw die er is om het verlies wordt door anderen niet altijd opgemerkt, maar is er wel. Ook na langere tijd, wanneer iedereen om hen heen weer doorgaat in het ritme van alledag. Van binnen is er bij de jongeren wel iets veranderd, iets waar niet altijd woorden aan gegeven kunnen worden. Veranderend gedrag of emoties zijn niet altijd te verklaren, zeker niet wanneer een verlies al een tijd geleden heeft plaatsgevonden.

Samen met Jolanda Heusinkveld, verlies- en rouwtherapeut bij Verbinding bij Verlies, bied ik deze jongeren de ruimte om in verbinding met anderen te komen die ook iemand zijn verloren die hen lief is.  Het is ondersteunend om met elkaar ‘hetzelfde’ te kunnen delen, op je eigen unieke manier, om ruimte en woorden te geven aan je gevoel, je gedachten, je zorgen, je ideeën en alles wat er voorbij komt.

Wij organiseren vier bijeenkomsten in een prettige en veilige sfeer.  Mocht jij je voor deze bijeenkomsten willen aanmelden of heb je een vraag, neem dan contact op door een mail te sturen naar info@ruimtebijverlies.nl. De data worden in overleg gepland. 

Training voor kinderen en hun ouders om verder te kunnen na een scheiding

Vanaf januari 2020 bied ik de individuele training !JES het brugproject aan. !JES het brugproject is een preventieve training voor kinderen (8-12 jaar) van wie de ouders (recent) gescheiden zijn. Brugproject is een training, met een brug als metafoor. Deze training is voor ouders en kinderen en heeft als doel een scheiding zo soepel mogelijk te laten verlopen, ondanks deze ingrijpende gebeurtenis. De pijlers van de brug verbeelden de huizen van de ouders. Voor de kinderen dient er een brug te komen, zodat zij zo goed en makkelijk mogelijk van de ene ouder naar de andere kunnen. De brug van de ene naar de andere ouder wordt een unieke brug door in zowel individuele als gezamenlijke sessies met kind(eren) en ouders in te gaan op persoonlijke vragen en behoeften. Ook wordt er rekening gehouden met de mogelijkheden van kinderen en ouders. Voor meer informatie over het project en de training kunt u terecht bij JES!